Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirkeskib

 Kirkeskib

Kirkeskibet bærer navnet "Maria" og er skænket kirken i forbindelse med indvielsen. Arkitekt Ib Thaarup har undersøgt skibet og fundet, at der på den midterste af de tre dæksluger står: "Bygget af Hans Olsen", formentlig i 1927.

I skibets forstavn ligger i en lille kuvert et kort med påskriften: "2 Okt. 1932. Indvielsesdagen for Kildevældskirkens fuldførelse" samt teksten: "Du skønne Sejler, sejl ud - og fuldfør det som var tænkt i dette Øieblik". Kortet er signeret "ESVP" og på bagsiden står: "Gud alene Æren" og "Mennesker til Frelse og Velsignelse".

En stor del af de genstande, der pryder kirken, er gaver fra privatpersoner.  Dette gælder også mindst een af kirkens store loftsmessinglysestager. Af gaver givet af private i de allerseneste år bør nævnes de lysestager og blomsterholdere ved kirkebænkegavlene, der blev skænket til kirkens 60 års jubilæum.