Dåb

Dåbs fad og kande

 

Ved ønske om dåb i Kildevældskirken rettes henvendelse til kordegnekontoret. Når aftalen er truffet, udfyldes denne blanket.

 

Gudstjeneste med dåb den anden og fjerde søndag i måneden

I Kildevældskirken er det muligt at blive døbt ved søndagsgudstjenesterne kl. 10.00 den anden og fjerde søndag i måneden. Selve gudstjenesten varer omkring en time, og dåbsfølget deltager sammen med den øvrige menighed. 

 

 

Dåbsgudstjeneste den første lørdag i måneden

Det er også muligt at blive døbt ved en dåbsgudstjeneste, som foregår den første lørdag i hver måned. Tidspunktet er altid kl. 11.00. En dåbsgudstjeneste tager omkring 30 minutter. Dåbsgudstjenesterne er åbne gudstjenester, hvor alle er velkomne, men som regel er det kun dåbsfølget, som deltager. 

 

 

Generel info

I forbindelse med dåben skal der være mindst to og højst fem faddere, døbt i den kristne tro samt være over konfirmationsalderen. Det er inklusive gudmor eller gudfar.

 

Før dåben mødes forældrene med præsten til en samtale om dåbens betydning og forløb.

 

At blive døbt er ikke blot en gammel tradition for at få et navn. At blive døbt betyder, at man får Guds velsignelse med sig ud i livet og hans løfte om at være med os altid – og det er uanset, hvad vi byder livet eller hvad livet byder os. Derfor kan man også kun blive døbt én gang. Ved dåben bliver man desuden medlem af Folkekirken og en del af Guds fællesskab.

 

Ved barnedåb i henhold til folkekirkens dåbsanordning indskrives minimum to og højst fem faddere. Inklusive gudmor eller gudfar. Fadderne skal være nået konfirmationsalderen og være døbt. Oplysninger om faddernes navne og adresser skal afleveres til kordegnekontoret i god tid inden dåben.

 

Det er altid muligt at blive døbt uanset alder. Såfremt man ønsker at blive døbt som voksen, tages der kontakt til en af kirkens præster, som vil aftale videre forløb og om dåbshandling.