Fødsel og faderskab

Fødsel

Fødsler anmeldes normalt af jordemoderen. Kun i tilfælde hvor der ikke har været en jordemoder med til fødslen, skal moderen selv anmelde fødslen via borger.dk.

 

Anerkendelse af faderskab

Ønsker faderen til det barn, der er født udenfor ægteskab, at anerkende faderskabet, kan forældrene udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring.

Omsorgs- og ansvarserklæringen udfyldes digitalt via www.borger.dk. Denne erklæring giver forældrene fælles forældremyndighed.

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal afgives inden 28 dage efter fødslen - derefter sendes sagen videre til Familieretshuset.

Ønsker forældrene ikke fælles forældremyndighed, er separeret eller forældrene faderskabet anderkendt før barnets fødsel, afgives erklæring herom til Familieretshuset.

Anmeldelse af medmoderskab skal altid ske til Familieretshuset.