Præster

Sogne- og beredskabspræst
Rikke Vedel Hansen
Tlf 2241 8270
E-mail rivh@km.dk

Sikker e-mail

Fridag Mandag


Sognepræst
Lisbeth Juhl Jørgensen
Tlf 4022 7586
E-mail ljb@km.dk

Sikker mail

Fridag Mandag