Vielse og velsignelse

 

Vielse eller velsignelse aftales med kirkekontoret. Kontakt kirkens kontor for at aftale tidspunktet for brylluppet. Når aftalen om vielsen eller velsignelsen er truffet udfyldes denne blanket

Vielse

Personer med bopæl i eller med tilknytning til Kildevældskirkens sogn kan blive gift i kirken, hvis blot en af personerne er medlem af folkekirken.

Prøvelsesattest rekvireres på www.borger.dk og må højst være fire måneder gammel på vielsesdagen. Der skal også være to vidner tilstede under vielsen. De skal myndige. Kontoret skal blot have navne og adresser på vidnerne. 
For tilladelser forud for ægteskab, se www.borger.dk.


Velsignelse

Et borgerligt indgået ægteskab kan blive kirkeligt velsignet af en præst


Samtale med præsten

Før vielsen eller velsignelsen har parret en samtale med præsten om hvilken betydning handlingen har og i denne forbindelse aftales også alt det praktiske, salmevalg etc.