Hovedorgelet

Carsten Lunds Orgelbyggeri 1993

 27 stemmer + 2 transmissioner

3 manualer og pedal.

Piper Piper

Rygpositiv (manual I)
Gedakt 8'
Quintadena 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4' *
Nasat'
Octav 2'
Terts 1 3/5'
Scharf IV
Dulcian 16'

 

Hovedværk (manual II)
Bordun 16' *
Principal 8'
Hulfløjte 8' *
Octav 4'
Italiensk fløjte 4'
Quint 3'
Octav 2' *
Mixtur V *
Trompet 8*

 

Korværk m. svelle (manual III)
Bordun 8' *
Principal 4' *
Blokfløjte 4' *
Gemshorn 2' *

 

 

Pedal
Subbas 16' *
Bordunbas 16' transmission
Principalbas 8'
Gedaktbas 8'
Octavbas 4' *
Basun 16'
Trompetbas 8' transmission

 

* stemmer fra kirkens tidligere orgel (Macussen & Søn 1935)

 

Koblinger
RP-HV, KV-HV, HV-P, RP-P, KV-P
 

 

Tremulanter
HV & KV
RP

 

Disposition:  Ole Olesen og Gunnar Brønholt
Temperering:  Ehlert I
Orgelkonsulent:  Ole Olesen
Farvekonsulent:  Kirsten Kamedula