Menighedsrådets medlemmer

Formand, underskriftsberettiget
Petra Kernel
E-mail  petrakernel@gmail.com

Næstformand
Sofie Enstrøm

Kirkeværge
Henning Hougaard

Kasserer, underskriftsberettiget
Niels Borchert

Kontaktperson
Michael Ostenfeld

Menige medlemmer
Mette Lyster Locht 
Anne-Grethe Andersen
Jan Væver
Camilla Bruun
Hardy Jensen
Rikke Hansen, sognepræst
Lisbeth Juhl Jørgensen, sognepræst


Medrbejderrepræsentant
Karina Hindsgavl

 


Kontakt 

mail

sikker mail