Krucifix

Krucifix


Ved siden af prædikestolen hænger en bronzekopi af det krucifix, Kristus på korset, som Jens Adolf Jerichau  (1816-1883) skabte i 1853. Det er en gave fra fru H.M. Petersen , Dronning Louise s medarbejder i Røde Kors. Hun boede på sine ældre dage i Teilmanns Stiftelse, og hun skænkede også kirkens alterkar (de kar, som siden blev stjålet). Jens Adolf Jerichau var først uddannet som maler på Kunstakademiet, men begyndte i 1836 at modellere hos H.E. Freund og arbejdede i Thorvaldsen s atelier i Rom i 1838  

Kristus på korset  er blev i 1854 udført i marmor og findes på Glyptoteket. I bronze findes den foruden i Kildevældskirken i mange landsbykirker og ses desuden foran Jesuskirken og i Skt. Pauls Kirke.

Jens Adolf Jerichau havde en meget stor produktion bag sig og var en særdeles kendt kunstner, og adskillige af hans værker findes på Glyptoteket. Den 19. februar 1846 blev han i Rom viet til den polske malerinde Elisabeth Maria Anna (Lisinska) Jerichau Baumann (1819-1881) og blev med hende stamfar til andre kunstnere med samme efternavn.