Klokkerne

Kirkeklokker


Kildevældskirken har to klokker. De blev taget i brug ved kirkens 25-års-jubilæum i 1957. De er afstemt efter nabokirkernes klokker, og pengene til deres anskaffelse var resultatet af en indsamling, der løb over hele ti år.

På den store klokke er indpræget den første og de sidste fire verslinier af N.F.S. Grundtvigs salme om kirken:

Kirken den er et gammelt Hus,
klokker end kime og kalde,
kalde på gammel og på ung,
mest dog på sjælen træt og tung, syg for den evige hvile

 

På den lille klokke er indpræget syvende vers af Herren har besøgt sit folk, også af Grundtvig: 

Synger da med i højen sky:
Ordet stod op af døde,
lyder i Åndens kraft på ny,
tænder, så tunger gløde!