Kirkeskib

Kirkeskib

 

Kirkeskibet bærer navnet Maria  og er skænket kirken i forbindelse med indvielsen. Arkitekt Ib Thaarup har undersøgt skibet og fundet, at der på den midterste af de tre dæksluger står: »Bygget af Hans Olsen«, formentlig i 1927.

I skibets forstavn ligger i en lille kuvert et kort med påskriften: »2 Okt. 1932. Indvielsesdagen for Kildevældskirkens fuldførelse« samt teksten »Du skønne Sejler, sejl ud - og fuldfør det som var tænkt i dette Øieblik«. Kortet er signeret »ESVP« og på bagsiden står: »Gud alene Æren« og »Mennesker til Frelse og Velsignelse«.
 

Andre gaver til kirken

En stor del af de genstande, der pryder kirken, er gaver fra privatpersoner. Dette gælder også mindst én af kirkens store loftsmessinglysestager. Af gaver givet af private i de allerseneste år bør nævnes de lysestager og blomsterholdere ved kirkebænkegavlene, der blev skænket til kirkens 60-års-jubilæum.